Foreløpige krav på 1,74 millioner i trippelkonk: – Begrensa verdier

Konkursboet har overtatt Langangen Mat og tatt seg inn i lokalene for å kartlegge mulige verdier.