Det har allerede meldt seg 22 spillere til den nyopprettede e-sportgruppa på Heistad.

– Vi er veldig godt fornøyd med at vi er 22 aktive spillere når vi starter treningene om snaue to uker. Det betyr at vi er en svært oppegående gruppe fra dag en, forteller Finn Erik Einarsen.

Han er en av fem voksne som har tatt initiativet til å opprette en e-sportgruppe i idrettslaget.

Initiativtakerne forteller at de har hatt dette gående som et prosjekt i idrettslaget i et år nå.

– Vi har gjort de nødvendige forberedelsene, og jobbet for å få på plass e-sport som egen undergruppe i idrettslaget. Vi har ønsket at gruppa skal være på linje med ski, fotball og de andre undergruppene. Dette ble litt utsatt nå, på grunn av koronasituasjonen. Men nå har hovedlaget vedtatt at e-sportgruppa er en egen gruppe i idrettslaget. Vi skal i gang, forteller Snorre Nenseth.

– Et veldig flott spillrom

I dialog med forbundet

Norges Fotballforbund har satt ned en egen gruppe som jobber med det de kaller e-fotball. Initiativtakerne til IL Hei e-sport har vært i dialog med forbundet, som kommer til Heistad om en uke for å se på det idrettslaget har gjort for å komme i gang med den nye gruppa.

– Fotballer jo en naturlig del av e-sporten, og vi skal naturligvis spille det her hos oss også. Det arrangeres norgesmesterskap i e-fotball, og det kan vi jo ikke la være å bli med på, sier Nenseth.

Spillerne i gruppa kommer også til å være med det som heter Rocket League og Overwatch.

Plass til 50

Den nye e-sportgruppa har laget seg eget rom på klubbhuset på Heistad. Det gamle fotballrommet er bygget om til spillplasser på rekke og rad.

– Vi har i starten tatt høyde for at det kan være 50 medlemmer i klubben, og alle vil ha et fullverdig aktivitetstilbud. Vi skal legge opp treninga akkurat på samme måten de gjør det i fotballgruppa, fordelt på ulike treningstider. Det betyr med andre ord at vi har plass til mange flere, og vi tar imot interesserte med åpne armer og ledige spillplasser, sier Finn Erik Einarsen.

Han understreker at tilbudet om e-sport i idrettslaget er en breddeaktivitet, på lik linje med resten av idrettslagets tilbud.

Sosial arena

Intensjonen med e-sportgruppa er også å fange opp ungdommer fra 13 år og oppover, som ikke er med på andre aktiviteter i idrettslaget fra før av.

– Vi er midt i alderen da mange faller fra i andre aktiviteter. Vi håper ta vi kan sørge for et miljø med en sosial profil som gjør at disse ungdommene heller blir med i en gruppe enn å sitte alene hjemme og spille. Vi har også fått på plass utstyr, slik at de som ikke har anledning til å kjøpe eget utstyr kan være med hos oss. Vi ønsker å være en sosial arena, med fysisk aktivitet på trening, forteller han.