Ordfører Hallgeir Kjeldal har som vertskap tatt medansvar for å bli med sin nye makker i rådhuset, rundt på en «signingsferd», som ordføreren spøkefullt kalte det.

– Jeg blir tatt veldig godt imot. Mange av de ansatte i avdelingene, kjenner jeg fra tidligere. Men det er hyggelig å hilse pent når jeg nå er i en ny rolle for de neste fire årene, sier Torstein Dahl.

Varaordføreren har satt seg som mål å besøke flere av virksomhetene i kommunen etter hvert.

– Det skal jeg få til innimellom. Kalenderen fylles fort opp, og oppgavene står i kø.

Vervet som varaordfører i Bamble kommune innebærer en 50 prosent stilling. Torstein Dahl har fått fire års 50-prosent permisjon fra sin sivile jobb som kjedekoordinator i Nortura i Skien.

Arbeidsoppgaver som er lagt til varaordføreren i Bamble, er blant annet kontakten med alle deler av næringslivet, både primærnæring, fiske, handel og industri. Ordfører og varaordfører deler representasjonsoppgaver mellom seg.

– Jeg skal også vigsle ved noen anledninger, og det er en høytidelig oppgave, sier Dahl.