Forsvarer at kommunen håndhever parkeringsforbudet strengt: – Rett og slett for farlig

Geir Nordheim mener bredere vei og lavere fartsgrense må til for å forsvare badeparkering langs Bergsbygdavegen.