Fortsatt langt fram, men planen for Gassveien er enstemmig vedtatt

Bamble formannskap hadde torsdag 1. gangs behandling av reguleringsplan for Fylkesvei 353 Rugtvedt-Surtebogen, den såkalte Gassveien. Et enstemmig formannskap i nettmøte vedtok planen som nå sendes ut på høring.