Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt redde for kvikkleira

Verken kommune eller utbygger har klart å overbevise alle om at utbygging på den gamle Aaltvedt-eiendommen i Hovenga er ufarlig. I en ny henvendelse til kommuneledelsen skriver styret i Hovenga og omegn velforening at de har mottatt bekymringer fra flere naboer til utbyggingen ved gamle Aaltvedt Betong.

PD mener

De frykter utglidning, og at tiltak med erosjonssikring som gjøres på nordsida av elva vil påvirke forholdene på sørsida, på kort og lengre sikt.

I tillegg er en geolog i Statens vegvesen overrasket over omfang og utførelse av anleggsarbeidene. I en bekymringsmelding til kommunen forteller mannen at han gikk søndagstur og reagerte på hva som foregår i et område med «svært dårlige grunnforhold og som er utsatt for både skred- og flomfare». Han har bedt om innsyn i «bakgrunnsmateriale knyttet til grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger, og dokumentasjon på i hvilken grad kommune og utbygger følger opp».

Ny bekymring og frykt kommer samtidig med at ulykkesrapporten fra Gjerdrum er lagt fram. En dårlig vedlikeholdt bekk var en medvirkende årsak til katastrofen der ti personer omkom. I Hovenga renner ikke bare en bekk, men en elv. Det er i utgangspunktet ikke dekning for å anklage noen for å gamble med sikkerheten på Aaltvedt-eiendommen, men erfaring og dramatiske klimaendringer viser at skjerpet aktsomhet er helt nødvendig.

Kommentarer til denne saken