Fortsatt tog på Eidanger stasjon?

Bane NOR åpner for at det fortsatt kan bli jernbanevirksomhet på gamle Eidanger stasjon.