Gå til sidens hovedinnhold

Fortviler over nye pensjonsbetingelser: – Ordningen er rasert

Stian Frislie i Grenland brann og redning fortviler over Stortingets vedtak om å endre pensjonsordningen for gruppene med særaldersordninger.

For abonnenter

Mandag vedtok stortingsflertallet å sende forslaget om lovendring, som innebærer at det ikke lenger er en plikt å gå av med pensjon når man er 60 år dersom man jobber med beredskap i brannvesenet, politiet eller forsvaret, eller når man er 65 år som sykepleier eller helsefagarbeidere tilbake til regjeringen for andregangs behandling.

– Dette er svært alvorlig for alle med særaldersavtaler, og ikke minst for hele samfunnet. Dette vil bety at den totale beredskapen i samfunnet blir svekka, og det betyr uholdbare tilstander for alle de som har slike avtaler. Hele pensjonsordningen er faktisk rasert, tordner Frislie.

Han er tillitsvalgt for mannskapene i Grenland brann og redning som er organisert i Norsk Maskinistforbund.

Les også

Tøffe tak mellom bysbarna: – Dette er løgn og ren bløff

– Ikke til leve av

Da folketrygdordningen ble endret, gjeldende fra 2011, ble ikke muligheten for raskere opptjening til full pensjon videreført for dem med særaldersavtaler. Det ble bestemt at dette skulle ses på sammen med offentlig tjenestepensjon senere. Så langt har det ikke blitt enighet om dette.

– Det betyr at ingen av oss som er født etter 1963 har mulighet til å få en pensjon det går an å leve av når vi går av når vi er 60 år. Dersom regjeringa nok en gang går inn for lovendringen med å fjerne fratredelsesplikten, vil det bety at alle må jobbe lenger for å få full opptjening. Samtidig er det fortsatt sånn at aldersgrensa på 60 må gjelde for å jobbe med redningsarbeid og slukke branner. Da må brannsjefen inn og finne annet egnet arbeid til alle oss når vi blir 60. Bare her i Porsgrunn er vi 12 stykker som startet samme året som meg. Det samme gjelder for alle yrkene med særaldersavtaler. Det vil bety at det må opprettes veldig mange nye egnede stillinger i årene som kommer. Det har jeg liten tro på vil skje. Da betyr det at vi som går av når vi er 60 må ut og søke andre jobber for å ha en inntekt vi kan leve av, slår han fast.

Har ikke gitt opp

Frislie sier at en samlet fagbevegelse fortsetter jobben for å hindre at fratredelsesplikten blir fjernet, og for å få på plass en ordning som sikrer at de med særaldersvataler får tilbake muligheten til full pensjonsopptjening før de går av med pensjon.

Kommentarer til denne saken