Under byggefasen ble det påvist kreosotluktende masser da asfalten ble fjernet på Storgata-eiendommen. Arbeidene ble stanset umiddelbart, og fagfolk tok 20 prøver i det antatt forurensende 300 kvm store området.

– Analyseresultatene bekreftet forurensning i grunnen inntil klasse svært dårlig. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en tiltaksplan for videre håndtering av de forurensede massene på stedet. Tiltaksplanen ble godkjent 10. oktober, står det i rapport som er lagt fram.

Analyseresultatene viser forurensning inntil klasse dårlig i grunnen ned til to meter som følge av sinkkonsentrasjon. Jevnt over registreres noe forhøyede verdier av tungmetaller som arsen, kadmium, kobber, nikkel, og sink.

De høyeste verdiene er målt på bly, sink, og PAH.

Forurensede masser er nå fjernet og kjørt til mottak.

– Det vurderes at gjennomført opprydding av tiltaksområdet er tilstrekkelig. Det øvre forurensede laget fra 0–1 meter som luktet sterkt kreosot og hvor de høyeste konsentrasjonene ble påvist er fjernet. Gjenliggende masser er luktfrie, mindre forurenset, heter det i rapporten.