Freder skolene, fjerner prispenger og millioner til Visit Telemark

Ingen skoler skal legges ned, og dermed blåser politikerne i advarsler fra oppvekstsjef og rådmann. Byggeskikkpris og restaureringspris skal fortsatt deles ut, men ikke med pengepremie.