I en uttalelse til museumsmeldingen som Porsgrunn kommune lager, tydeliggjør Grenland Havn sin rolle.

– Grenland Havn IKS er en betydelig grunneier innenfor sjøfartsmuseets område med både bygningsmasse og

utearealer. Noen bygg er leid ut, blant annet til historielaget, men det vil være behov for gjennomgang av avtalene på nytt. Grenland Havn IKS har over flere år sett på muligheter for en mer offensiv utvikling av området med en visjon om å kunne tilrettelegge for et levende byrom, slik det blant annet er gjort i gamlebyen i Fredrikstad, skriver havnedirektør Finn Flogstad.

Han forteller at Citycon og Bratsberggruppens utviklingsplaner på Frednesøya gjør at havna ønsker å forsere sine utviklingsplaner.

– Feste AS har laget en mulighetsstudie for oss med tanke på å aktivere flere av byggene. Bl.a. med et «rom i rom» bygg i det gamle tollpakkhuset som kan gi kafe og forsamlingslokale. En glassvegg inn i båthuset vil kunne gi innsyn og romvirkning, opplyser Flogstad.

Han mener Grenland Havn vanskelig kan forsvare for eierne langsiktige investeringer uten inntekt. Utvikling av området vil derfor forutsette forpliktende samarbeid, slik det eksempelvis er rundt Brevik bymuseum, og muligheter for inntektsgivende drift.

– Selvsagt vil dette måtte skje innenfor verneformålet, men det må vises nødvendig fleksibilitet slik at inntjening kan oppnås. De samlede ressursene fra historielag, kommune og museumsmyndighet i tillegg til havneselskapet kan gi hele museumsområdet et løft, mener Flogstad.