Fremskrittspartiet baserer sine avgjørelser og sin stemmegivning på kunnskap, ikke politiske krumspring, som kommer over bordet i en budsjettdebatt. Forslaget fra Miljøpartiet som det refereres til i lederen vil kunne gi rådmann blankofullmakt til å iverksette tiltak ovenfor byens innbyggere som nok en gang vil kunne bli belastet innbyggerne. Eksempler på dette kan være piggdekkavgift, forbud mot utvalgte biler eller liknende. Fremskrittspartiet er for aktive tiltak som gjør luftkvaliteten bedre, vi har vært med på øke budsjettene for rengjøring av veiene, som et av de beste tiltakene for å bedre luftkvaliteten, i tillegg har det blitt gjort store endringer i veistrukturen som bidrar til å bedre luftkvaliteten. Fremskrittspartiet ønsker tiltak som faktisk bidrar og forbedrer, ikke slik som Porsgrunns Dagblad og Miljøpartiet, krumspring og ord som innbyggerne kommer til å slite med i lang tid.