Funkis-ja til Busk og Lassen, Rødt kaller huset for "Domusbygg"

Funkisbygget skapte stor uro, men fikk støtte.