Fylkeskommunen: – Ikke godt nok

Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at hensynet til barn og unge ikke er godt nok ivaretatt i forhold til planene om leilighetsbygg i Storgata 132 og 134.