Fylkesmannen om å rive og bygge ny bolig i strandsonen i Ekstrand: – Vi har ingen merknader

Av

Bamble kommune behandler en søknad om riving av bolig og oppføring av ny bolig i Langesundsveien 152 som ligger i strandsonen på Ekstrand. Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til søknaden.