Det er Marit Rike og ektemannen Daniel Rike som for tredje gang har tatt initiativet til prosjektet «Precous Memories - Dyrebare minner» i Langesund kirke. Søndag kveld var det en fullsatt kirke som opplevde den vakre konserten med 40 sangere og musikere.

Profesjonelle sangere som Hilde Norland Gundersen og Nina Gromstad var solister sammen med lokale amatører.

Velkjente Espen Gjelstad Gundersen var musikalsk støtte ved flygelet, fulgt av lokale musikere som Per Asdal, Henning Haave og Finn Arild Arntzen.

Sanghefte med tekstene

De gamle amerikanske og engelske sangene er blitt til norske, folkekjære sanger og salmer. Daniel Rike hadde laget et sanghefte til hver og en publikummer, slik at de kunne følge med på tekstene og være med i allsang. Dette var et grep som gjorde sanghymnene enda mer nære og velkjente.

Underveis i konserten fortalte Edrun Olaisen om sangenes opprinnelse, etter et detektivarbeid som Daniel Rike har gjort.

Mange av de amerikanske hymnene ble skrevet på slutten av 1800-tallet, da de norske utvandrerne til Amerika blant annet slo seg ned i prærielandskaper og skapte seg et nytt og karrig liv i et nytt land.

Sjømannskirken i USA

– Jeg ble kjent med disse amerikanske hymnene da mannen min Daniel var assistent i Sjømannskirken i Brooklyn i noen år fra 1968. Vi reiste på kryss og tvers i Amerika og fikk høre om opprinnelsen til sangene, forteller Marit Rike.

Sangene ble laget blant annet i menneskers fortvilelse over branner, uvær og nød, fortvilte situasjoner der folk bad til Gud i vanskelige livssituasjoner.

Kjente og kjære sanger

I Langesund kirke sang publikum med da disse sangene ble fremført:

* Church in the Wildwood / Den hvitmalte kirke.

* Nearer My God To Thee / Nærmere Deg min Gud.

* The Holy City / Jerusalem.

Blir beveget

– Jeg blir selv beveget av disse sangene som har fulgt meg hele livet. Det er sanger som gir håp og trøst og er gode å ha med seg i hjertet, sier Marit Rike.

Hun har jobbet hele livet som sykepleier, aller mest med Sykehuset Telemark de siste årene.Marit Rike er organistvikar i kirkene i Bamble.

– De profesjonelle sangerne som er med, de inspirerer de lokale amatørene som trives veldig godt med å hente støtte hos dem, sier Marit Rike.

«I'll Meet You In The Morning» ble sunget mektig og klangfullt, og det ble enda mektigere da Signe Pande la god styrke i orgelet.

Soknepresten har flyttet

– Nå har jeg flyttet til Smietangen i Langesund, og jeg nyter lyset i morgensola som står opp bak Langøya hver morgen , sa sokneprest Margrete Holmeide.

Hun talte over håpet som vi mennesker trenger i livet. Og i lyset ligger håpet.