Går videre med helsepark på Vestsida

Kommunen er positive til bygging av en helsepark på eiendommen Drangedalsvegen 13.