– Det er rett og slett pur glede her hos oss nå. Vi har fått 67.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, og nå kan vi gå til innkjøp av utstyr som gjør at vi kan sende kampene og turneringene vi spiller direkte. Det er blant annet kampene i Rocket League vi nå får anledning til å streame direkte. Vi kommer til å sende dette på en egen kanal, og det vil åpne for veldig mange muligheter for oss. Utstyret vi skal kjøpe gjør det også mulig å kommentere kampene. Dette er veldig bra, sier Finn Erik Einarsen i e-sportsgruppa i Hei.

Gruppa ble starta i høst, og interessen har vært voldsom. Nå står gruppa med godt over 55 aktive medlemmer, og det er venteliste for å få trent i de nye lokalene i klubbhuset på Heistad. Pengegaven gjør at klubben blir helt operativ når det gjelder nødvendig formidling av kampene og turneringen de spiller, og muligheter for å vise hva som foregår på treningene.

Porsløypa

Også IF Pors har vært heldige og fått innvilget søknader om støtte fra stiftelsen i denne runden. For kort tid siden gikk Erling Nordheim fra dugnadsgjengen i Porsløypa ut og fortalte at de trenger minst 80.000 kroner for å få oppdatert hele løypa når det gjelder underlaget i løypa. Det gjenstår lange strekninger som trenger både pukk og flis, for å få løypa opp til ønsket standard.

– Vi har satt i stand 220 meter av løypa med pukk og flis. Dette fikk vi på plass for mindre enn 40.000 kroner, fordi vi gjør dette på dugnad, og fordi kommunene kommer med flis gratis. Vi trenger 80.000 for å få gjort det som gjenstår, pluss penger til årlig vedlikehold, sa han den gangen.

I oversikten dugnadsgjengen har laget, går det fram at de trenger pengene til 500 meter av løypa som trenger et topplag med flis. 700 meter av løypa trenger både pukk og flis. De resterende 1500 meterne er allerede oppgradert eller i ok stand.

IF Pors har nå fått 90.000 kroner i gave fra Sparebankstiftelsen DNB, og dermed får de oppgradert resten av løypa.

Klubbhus og skytebane

I Bamble var det to søknader som ble innvilget i denne runden. Langesund Idrettsforening fikk godkjent søknaden om 100.000 kroner for å pusse opp garderobene i klubbhuset.

– Da kan vi endelig planlegge oppussing av garderober på Slåttnes. Vi har fått kr 100.000 kroner til å oppgradere garderobene fram mot neste sesong, skriver klubben på sine facebooksider, med en diger tommel opp.

Bamble Jeger og Fiskerlag fikk hele 300.000 kroner for å bygge standplass og leirduekasterhus på den nye skytebanen på Stillinga ved Bamble kirke. IF Pors fikk også 85.000 kroner til ballfanger på balløkka. Rønningen II borettslag får 200.000 til lekeplass. Osebakken Vel får 60.000 til trappeamfi på Osebakkenstranda, og til slutt så får Tveten ungdomsskole 300.000 kroner til nytt lyd- og lysutstyr.