– Hvorfor har vi hundeskatt?

– Det er vel for å begrense antall hunder. Eller mer korrekt, i sin tid var det tanken. I dag betyr imidlertid ikke 50 kroner, som det koster å holde hund i Porsgrunn noen verdens ting, og den er vel kanskje blitt stående som en symbolsk avgift.

– Skal vi fjerne den?

– Gjerne for oss. Vi har nokså mye arbeid med dette, og de 50.000 som kommer inn årlig gir neppe noen nevneverdig med kroner i overskudd, sier kemner Rolf Albin Andersen.