Selv om flere av de andre norske nettselskapene økte nettleia i høst, valgte Lede å holde den uendret. I en pressemelding tirsdag morgen kommer de med nok en gladnyhet. Nettleia (som utgjør ca. en tredjedel av strømregninga di) økes ikke, og holdes uendret gjennom 2023 også.

– Vi hadde is i magen og satte ikke opp nettleien tidligere i år, selv om vi så at nettapskostnadene våre ble firedoblet i forhold til det vi hadde regnet med. Med den strømstøtteordningen vi nå har fått, viste det seg å være et riktig valg. Det gir kundene større forutsigbarhet med uendret nettleie, opplyser administrerende direktør Øivind Askvik i Lede.

Men nettleien holdes uendret på én forutsetning.

«Forutsatt at de offentlige avgiftene ikke endres, vil nettleien for 2023 være lik som i dag. Statnetts flaskehalsinntekter er med og sikre at nettleien ikke settes opp.»

Ifølge Lede oppstår flaskehalsinntekter når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. «Strømstøtteordningen» er bestemt gjennom en egen forskrift og gjelder for 2022 og 2023, og flaskehalsinntektene er dermed med på å holde nettleien nede.

– Det er hyggelig å komme med en slik melding for 2023 når en ser prisstigningen for øvrig i samfunnet. For våre regionalnettkunder settes faktisk nettleien ned. Dette er store industrikunder som ikke er så mange i antall, men som står for cirka 30 prosent av forbruket i området vårt, opplyser Askvik.

Nettleia utgjør normalt cirka en tredjedel av den totale strømregningen. I tillegg kommer kostnadene til kjøp av strøm og offentlige avgifter.