Her skal grunneiere og offentlige myndigheter forsøke å finne sammen i en god plan for togtrase videre nordover, ny jernbanestasjon, og de skal utvikle store eiendommer og konvertere dels brakkområder til en ny bydel med næringsbygg og boliger. Med et smart og smidig prosjekt som kan selges inn politisk og forhåpentlig bli prioritert i en nasjonal transportplan, kan Porsgrunn og hele regionen ta et stort steg ut av en fortsatt form for bakevje i forhold til et større bo- og arbeidsmarked.

Bane NOR er en nøkkelspiller, og det har denne høsten blitt reist tvil om hvorvidt det mektige selskapet og eiendomsselskapet deres opererer som om de er de eneste med rett til å kjøre toget. Det er de selvsagt ikke, og derfor er det gledelig at prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Svein Olav Ellingsen, her i avisa sier det er viktig at grunneier og konkurrent Schanke Eiendom har en viktig plass i arbeidet, og at han håper på et godt samarbeid til beste for Porsgrunn som knutepunkt.

Ikke minst for Porsgrunn kommune, som har viklet seg inn i aksjeselskaper med utfordrende demokratisk kontroll, er det viktig med klare og åpne forhold om hva som gjelder for videre styring av et kjempeprosjekt med milliarder involvert.