– Så langt har vi ikke fått noen signaler fra entreprenørene om at den pågående krisa vil få konsekvenser for utbygginga på Grasmyr. Vi er i løpende dialog med entreprenørene, og de melder at de ikke har fått beskjed om at levering av materialer er noe problem, og de har iverksatt sine restriksjoner i forhold til smittevern og daglige rutiner uten at det skal føre til forsinkelser i forhold til den opprinnelige planen, forteller Høgne Skøld.

Entreprenørbransjen totalt sett har uttrykt bekymringer fordi utenlandsk arbeidskraft sendes hjem. Det meldes blant annet om at flere store prosjekter i regi av Statens vegvesen stopper opp som en følge av dette. Det er forventet at flere store prosjekter rundt om i landet vil få problemer med å gjennomføre i henhold til de tidsrammene som er satt for prosjektene i utgangspunktet.

– Vi har som sagt ikke hørt noe om slike ting her i Bamble. Nå er det jo en kjensgjerning at ting endrer seg fort om dagen, men som sagt så har vi daglig dialog med dem som gjør jobben. Alt ser ut til å gå sin gang, og det er vi veldig glade for, sier Skøld.