Det kommer fram av en arbeidsvarsling, med påfølgende tillatelse fra Statens vegvesen. Entreprenør Powell AS har fått godkjenning til bruk av offentlige skilt og veioppmerking på Nystrandvegen like ved avkjøringen til Øvald. Ifølge søknaden og tillatelsen skal det bli tatt i bruk trafikklyssignal.

Bakgrunnen er graving for klargjøring til boring under veien. Boring skjer i forbindelse med legging av kabler for vann, avløp, fiber og strøm. Powell har oppgitt at det skal graves ved veikantene på begge sider av veikanten på begge sider av vegen. Gangfeltet skal også graves opp, og asfalteres etterpå. I dag er det 60-sone på strekningen, men denne vil bli satt ned til 50 km/t mens arbeidet pågår.

– Det må lysreguleres og veien snevres inn til ett felt på midten av veien.

– Det blir opprettet midlertidig gangfelt rundt gravesonen når vi skal grave der. Området/gravesoner blir avsperret, og det blir opprettet midlertidig gangfelt, opplyser Powell i søknaden.

Selskapet har oppgitt at arbeidet vil pågå i fire uker. Statens vegvesen skriver i tillatelse at vedtaket er gyldig fra 8. februar og fram til 1. mars.