Arbeiderlaget på heistad har sendt sin høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet i forslaget til mulig deponi i Dalen gruve i Brevik. I uttalelsen vises det til at myndighetene må knytte sine beslutninger i denne saken til parisavtalen og målsettingen med Baselkonvensjonen.

Det bskrives blant annet at lokalt har Brevik og Heistad tatt medansvar for at Norsk Avfallshåndtering, Renor, har et anlegg ved sementfabrikken i Brevik der det mottas og behandles 50.000 tonn farlig avfall i året i minst 25 år.

Likeledes heter det at så lenge Klima- og miljødepartementet aksepterer en foreslått deponiløsning for 800.000 tonn farlig avfall i nye 25 år, slik NOAH planlegger i Dalen gruver, blir det ikke nok fokus på andre løsninger med behandling og redusering av farlig avfall i tråd med den sirkulære økonomien.

Heistad Arbeiderlag finner det uakseptabelt at lokale bo- og oppvekstmiljøer for barn og unge skal leve med konsekvensene av farlig avfall i sitt nærmiljø, mens andre tjener seg rike på deponiløsningene.