– Vi kommer definitivt til å være til stede i valgkampen. Jeg håper Rødt også vil gjøre det.

– Planen er at vi skal møte folk å gi de informasjonen de trenger slik at de kan stille politikerne på de ulike partistandene kritiske spørsmål om deponisaken, sier Jan Erik Parr i Vern om Grenland.

Ole Roger Dyrkorn i Rødt Telemark tror ikke deponisaken blir spesielt synlig i valgkampen.

– Den blir nok ikke et stort tema. Men det burde den definitivt bli, sier Dyrkorn.

NOAH jobber for tiden med forsalg til planprogrammet. Rødt-politikerne påpeker at det er rart at regjeringen og politikerne forholder seg avventende inntil forslaget er behandlet. De mener man ikke burde legge til rette for et nytt deponi.

– Man må tenke mer framtidsrettet. Et deponi er det samme som å gå baklengs inn i framtida. Dersom deponiet kommer til Brevik, vil det bli sett på som en tragedie om hundre år. Man burde heller satse på teknologi innen resirkulering, så kan man utnytte den ressursen Dalen gruver er til noe annet, sier Berby, Dyrkorn og Lunde.