På medlemsmøtet i Porsgrunn Arbeidersamfunn i forrige uke fikk Janicke Andreassen enstemmig støtte som Porsgrunn Aps nye ordførerkandidat.

Det opplyser leder i arbeidersamfunnet, John Sanden.

I mai lanserte styret Andreassen som sitt førstevalg, men på medlemsmøtet etterpå tippet flertallet i favør Robin Kåss med én stemmes overvekt.

Reaksjoner

11. oktober uttalte Sanden her i avisa at styret ønsker Andreassen på førsteplass. Samtidig bekreftet Andreassen at hun har lyst til å bli ordfører.

Det har skapt reaksjoner i partiet at styret gikk ut med dette. Medlemsmøtet hadde allerede i mai valgt Robin.

På spørsmål om styret «trumfet» eller overkjørte sitt eget medlemsmøte da de gikk ut med støtte til Andreassen for snart tre uker siden, svarer Sanden nei.

– Det har vært en åpen prosess. Hadde styret gått ut med en annen mening etter det endelige medlemsmøtet i forrige uke, ville det vært problematisk. Men sånn er det ikke, sier Sanden.

Han legger vekt på at det har kommet signaler til styret fra folk som ønsket Janicke, ikke Robin på topp. Dette valgte styret å spille inn til nominasjonskomiteen, før nytt medlemsmøtet hadde fått saken til behandling.

Leder i nominasjonskomiteen, Hans Martin Gullhaug, ønsker ikke å kommentere om han mener prosessen har vært uryddig fra arbeidersamfunnet.

Trakk seg

Sanden ønsker ikke å kommentere om det ble diskusjon på medlemsmøtet om dramatikken rundt Janicke, og Robin som plutselig trakk seg som ordførerkandidat.

Heller ikke Janicke Andreassen vil kommentere prosessen internt i arbeidersamfunnet, som er hennes eget lokallag i Porsgrunn Ap.

– Det var ikke noe diskusjon om det nye listeforslaget, sier Andreassen.

Hun forteller at det ble spilt inn navn på flere mulige personer til Porsgrunn Aps liste. Ikke alle 49 er på plass.

– Vi fikk gode innspill, sier Andreassen.

Sanden har vært leder i nominasjonskomiteen ved tre kommunevalg. Han oppfatter årets nominasjon som rolig i forhold til tidligere interne nominasjonsprosesser i partiet. Sanden sier det er en demokratisk fordel å ha flere gode kandidater.