– Hadde stått 30 i begravelser hvis vi hadde hatt mer tid

Maks 20 i begravelser? 30? 50? Sørgende settes i forferdelig vanskelig situasjon.