Drøftingene hos veisjef Glærum varte en times tid. Øverst ved bordenden veisjefen og til høyre for ham disponent Kjell Ansten Eriksen og ordfører Harald Moen.

– Vi håper at farten skal bli satt ned til 60 km/t fra Furulund til Breviksbrua, sier disponent Kjell Ansten Eriksen som sammen med politibetjent Anton Aaby og gullsmed Adler Jørgensen deltok i drøftingen om trafikkforholdene på E18 ved Breviksbrua hos veisjef Sigurd Glærum i går.

Ordfører Harald Moen møtte fra sentraladministrasjonen i Porsgrunn. Det var enighet om at man ønsker å innføre en fartsbegrensning på 60 km/t fra Furulund til Breviksbrua, i hvert fall inntil fotgjengerundergangen er realisert.