NAV-sjefen i Porsgrunn, Grunde Grimsrud, har med interesse lest PD-artiklene om få søkere til sykepleierstillinger (kun én søker på Borgehaven), og vil gjerne bidra med noen faktatall, tanker og ideer til mulige løsninger på «sykepleierkrisa».

De siste ukene har det vært over 500 utlyste stillinger daglig i Porsgrunn, noe NAV-sjefen i utgangspunktet ser positivt på.

– Det kan tiltrekke seg nye innbyggere og hjelpe flere ut arbeid, som er bra for hele Grenland, sier Grimsrud.

Han ble derimot litt mer bekymret da han plukket seg ut en helt tilfeldig dag, 22. februar, for å kikke nærmere på de utlyste stillingene.

– Den dagen var det 587 stillinger utlyst i Porsgrunn. Av disse var 282 innen helse og sosial, som vil si hele 48 prosent. Det er en høy andel ja, sier Grimsrud.

Men ifølge NAV-sjefen kan dette være en midlertidig situasjon.

– Det kan være en oppsamling fordi man trenger å få tak i flere sommervikarer. Det kan også være at andre bransjer venter litt med ansettelser, og ikke vet om de tør å ansette, som for eksempel innen bygg og anlegg hvor noen bedrifter vurderer permitteringer.

Bemanningskrise

Ifølge Grimsrud er Porsgrunn på langt nær alene om utfordringene med å få tak i sykepleiere.

– Enkelte kommuner i Telemark har opplevd 4. gangs-utlysninger i løpet av vinteren, for å ansette helsefagarbeidere. Og SSB har tidligere gjort en vurdering på at kommunene vil trenge ca. 100.000 flere ansatte innen helse i perioden fram til 2040, så ja, mange opplever en vanskelig bemanningssituasjon – som trolig kan bli vanskeligere, sier Grimsrud.

NAV-sjefen viser også til Helsepersonellkommisjonens rapport som ble lagt fram 3. februar 2023, der en av hovedkonklusjonene er: «Norge går trolig tom for fagfolk før vi går tom for penger, og at vi kan ikke bemanne oss ut av problemene – men må jobbe annerledes.»

– Økte stillingsprosenter er ikke nok

Kommunalsjef for helse og omsorg, Aud Fleten, uttalte til PD 17. februar at det å øke stillingsprosentene, som de har gjort jevnt og trutt de siste årene, ikke er nok til å friste flere sykepleiere og vernepleiere til den kommunale helsetjenesten.

– Vi må gjøre flere ting. Øke stillingsprosenten er en ting. Vi må også samarbeide bedre med USN og andre utdanningsinstitusjoner om alternative utdanningsløp, slik at de vil ta en høyskoleutdanning får gode og praktiske rammer for å få til dette. Videre ser vi også som mer og mer viktig at også helsefagarbeidere kan videreutdanne seg og få flere og større oppgaver der de jobber, og at de ikke nødvendigvis absolutt må bli sykepleiere. Men jeg må innrømme at vi ikke har funnet rekrutteringsnøkkelen ennå, sa Aud Fleten.

Hovedtillitsvalgt i sykepleierforbundet i Porsgrunn, Siri Sørli, uttalte til PD 22. februar at vi har store rekrutteringsproblemer, men at kommunen heller ikke har brukt alle verktøyene i verktøykassa.

– Vi skal ikke lenger enn til Sandefjord. De har laget en plan for å beholde og rekruttere sykepleiere og vernepleiere, der ett av tiltakene som vurderes er at kommunen betaler ned 15.000 kroner av nyansattes studielån årlig, i opptil fem år. Vi kunne for eksempel også gitt fast ansatte helsefagarbeidere som vil ta sykepleierutdanning et stipend, mot at de binder seg som sykepleier i kommunehelsetjenesten, sa Siri Sørli.

– Ingen «quick fix»

NAV-sjef Grimsrud mener det er kjempeviktig at både kommunen og helseorganisasjonene framsnakker sykepleieryrket/helsetjenesten, men ikke bare det.

– Man bør også se på oppgaveglidning i forholdet mellom leger, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og så videre. Det vil si hvilke oppgaver kan løses av helsefagarbeidere eller hjemmehjelper? Leger, sykepleiere og vernepleiere bør jobbe med de «tunge faglige» oppgavene de er kvalifisert for, sier Grimsrud.

– På sikt må Norge kanskje se på prioritering av utdanningsretninger. Hvilke utdannelser har samfunnet spesielt behov for? Kanskje også se på stimulansetiltak til personer som gjennomfører helseutdannelse og jobber i yrket. Det er dessverre ingen «quick-fix» på rekrutteringsbehovet til alle helsejobbene som står ledig og jobbene som kommer, sier Grunde Grimsrud.