– Har hjemmel til å ekspropriere turvei

Kommunen gjør det igjen klart at ekspropriasjon av eiendom kan bli nødvendig for å bygge turvei langs elva.