Mange flytter til byen uten kontaktnettverk, slik tilfellet er for barnevernsstudentene Elin Dahl Johnsen (19), Helene Marie Aasland (18) og Stine Andreassen (23), som fant hverandre første dag.

De betegner studiestarten som forvirrende, spennende og full av inntrykk. Nå er de ganske bestemte på å få mest mulig ut av uken som kommer.

– Jeg skal prøve å være med på det opplegget som er laget. Det er det de anbefaler, sier Aasland.

– Jeg tror det blir gøy, jeg har høye forventninger, fortsetter Johnsen. 

Dagen har i så måte vært noe krevende, men også hyggelig.

– Det er mye informasjon og mye å venne seg til. En ganske stor kontrast fra å gå på videregående. Nå må du ta ansvar for egen læring helt selv, uten så mye støtte. Du får en følelse av at du ble stor veldig fort, sier Johnsen.

Fadderne Johanna Austad og Vårin Frøvoll ser frem til en uke med mye fart.

– Vi er faddere fordi vi vil gi de nye studentene et godt inntrykk i trygge omgivelser. I år er vi fordelt på mange mindre grupper, så vi har mulighet til å ha vors med alle sammen, og større muligheter for å bli kjent, sier Austad.