På Porsgrunn mek. vil et eiendomsfirma oppføre rundt 250–300 boliger og næringsbygg, og på Nedre Frednes vil Porsgrunn kommune i egen regi oppføre rundt 300 boliger.

Gjennomføringen har av ulike grunner gått seint for begge prosjektene, i siste runde fordi det kom opp innspill om at eksplosiver fra 2. verdenskrig kan ligge skjult i grunnen i utbyggingsområdet på både Porsgrunn mek. og Nedre Frednes.

Kommende tirsdag kommer utvalg for miljø og byutvikling (UMB) sammen til ekstraordinært møte med kun to saker på sakslista: Reguleringsplan for Nedre Frednes, sluttbehandling, og reguleringsplan for Porsgrunn mekaniske verksted, sluttbehandling.

Ingen av eiendomskonstellasjonene som står bak to av tidenes største utbyggingsplaner langs elva har lagt fram oppdaterte illustrasjoner for hva de vil bygge. Vedlagt reguleringssakene som UMB og bystyret to dager seinere er flere år gamle 3D-tegninger.

– Lang erfaring

Boligbyggelaget, stor aksjonær i utbyggingen på Porsgrunn mek. har ikke startet å tegne på prosjektet. På Nedre Frednes er byggeklosser i flyfotoformat det eneste som er lagt fram, også de flere år gamle.

PD har spurt leder i UMB, Trond Ingebretsen, om hvordan UMB og bystyret skal kunne ha oversikt over hva de vedtar, med to dagers mellomrom, for så store planer med mengder av detaljer.

Gir de folkevalgte i realiteten nå fra seg kontrollen til utbyggere, både på Frednes og Porsgrunn mek.?

– Nei, de folkevalgte gir på ingen måte fra seg kontrollen. UMB behandler disse for andre gang den 14. juni, skriver Ingebretsen i en e-post.

– Det er viktig å huske at det ikke er skisser, 3D-tegninger, glansede bilder eller beskrivelser som gjør planen juridisk bindende for utbygger og kommune, men plankartet med tilhørende bestemmelser. UMB har lang erfaring i å behandle denne type planer og gjør dette nå på tilsvarende måte som tidligere, skriver Ingebretsen.

Bevare og sikre kvalitet

For Nedre Frednes-planen mener planavdelingen i kommunen og rådmannen at flere dokumentasjonskrav og rekkefølgekrav skal ivareta og sikre en utvikling med god kvalitet.

For Porsgrunn mek. mener samme avdeling og rådmannen at planforslaget legger til rette for en etterlengtet og positiv transformasjon av Porsgrunn mekaniske verksted hvor ca. 250 nye boliger, tjenesteyting, kontor, forsamling og bevertning skal etableres i de kommende årene.

– Planforslaget sikrer samtidig bevaring av viktig industrihistorie for Porsgrunn, som er godt tilrettelagt for allmennheten og fremtidige beboere i planområdet.