- Har kontroll, men redsel og bekymring for sårbare barn

Kommune, skoler og barnehager rapporterer om god kontroll, men det er bekymring for ekstra sårbare og utsatte barn.