Kontrollutvalget fikk en redegjørelse om saken rundt utleie av Cudrios gate 3 i sitt møte mandag. Kommunalsjef Leidulf Aakre sa at administrasjonen forbereder en sak til politisk behandling i formannskapet, om utleieprosessene med Cudrios gate 3 og Langøya Hovedgård.

– Kommunestyret vedtok 11. juni 2020 å kjøpe Cudrios gate 3 og bad om innen 31.12.2021 om en rapport om framtidig bruk av Cudrios gate 3 og kystkulturkvartalet i Langesund. Samtidig bad kommunestyret om at huset ble leid ut i et år.

– I fjor sommer fikk vi en henvendelse fra Alf Richard Bjerkøen om å få leie Cudrios gate 3. Vi gjorde ikke en stor sak ut av det, og tegnet en utleiekontrakt av leilighet i andre etasje og lagerrom i første etasje. Bjerkøen hadde behov for et depot for varer til Langøya Hovedgård, orienterte Leidulf Aakre.

Må være offentlighet

Utvalgsleder Bård Hoksrud sa i kontrollutvalget at folk følger nøye med hva kommunen gjør ting med kommunale eiendommer.

– Det må være offentlighet rundt hvordan en utleiekontrakt blir inngått, sa Hoksrud.

Utvalgsmedlem Svein Kjennerud (SP) gjorde kontrollutvalget oppmerksom på at lokalbefolkningen stadig stiller spørsmål til politikerne om hva som skjer med sentrale kommunale eiendommer, slik som utleie av Cudrios gate 3 i Langesund.

Hva var det for no´?

– Plutselig en dag lå det fortøyd ei badstue ved brygga til Cudrios gate 3 – hva var det for no´? spurte Svein Kjennerud.

– Jeg fikk en henvendelse om at det var blitt fortøyd ei badstue ved brygga der. Jeg sendte umiddelbart et brev til leietakeren av Cudrios gate 3 og bad om at badstua skulle fjernes i løpet av kort tid. Det var meldt om dårlig vær med sterk vind, og kommunen ønsket ikke at det skulle ligge en slik konstruksjon ved brygga. Vi konstaterte at badstua ble fjernet umiddelbart, sa kommunalsjef Leidulf Aakre i Bamble kommune til kontrollutvalget.