I forbindelse med oppgraderingen av Sverresgate, uttalte prosjektleder Bjørnar Andersen at lyskrysset ved Domusbygget ville stå i gulblink en ukes tid. Dette var fredag i forrige uke.

Etter ganske så nøyaktig seks dager var trafikklysene oppe og gå, til og med før tida, men bare ti minutter senere gikk det i svart. Det hele skyldes at kommunen prøvekjører/innarbeider lyskrysset, for å påse at alt fungerer som det skal.

Etter at Sverresgate gjenåpnet fredag før 17. mai-helga har trafikken tatt seg opp forbi Kammerherreløkka og Rådhusparken. Det har blitt mer liv i byen, etter flere måneders dvale. Hele strekningen opp til Hovenga er imidlertid ikke i mål. Nå gjenstår etappe fire av fire, fra Floodeløkka ved Funnemark og opp til rundkjøringa på Osebakken.

Den siste biten skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2021.