Har startet opp nedstengt fabrikk

RHI Normag har startet opp nedstengt fabrikk for å levere råstoff til Yara.