– Har underdekning på to kinosaler

Ekspert anbefaler å bygge ut kinoen.