Bare noen timer etter at Porsgrunn formannskap enstemmig hadde sluttet seg til utredning av ny riksveg 36 gjennom Porsgrunn og Skien, inviterte ordførerne til pressetreff på Bratsberg Brygge.

Sol og sommer ved elva kan mykne mye, og stemningen ved bordet var så god at ikke engang journalister kunne laga drama av det.

– Det viktigste er at vi har løst en kinkig situasjon som har vart noen uker, sier Hedda Foss Five.

Kamp mot havari

Hun er avtroppende ordfører i Skien og har kjempet hardt for at ikke hele bypakka og byvekstsamarbeidet skulle havarere på hennes vakt.

Ved siden av henne på Jonas B. satt en fornøyd Robin Kåss som har fått gjennomslag for å frede vesentlige områder i Porsgrunn i utredningen av ny riksveg.

– Vi har løst utfordringer som ville ha kommet, sa Kåss.

Han mener riksveiprosjektet ville hatt «full fart mot en fjellvegg» dersom utfordringer ikke ble ryddet opp i tidlig. Kåss ville ikke legge brede korridorer i flere bydeler åpent på veiplanleggernes tegnebrett i en mulig ny veitrase som kunne ha rasert natur og boligområder.

– Vi har dårlig tid nå. Vi sitter her og er litt utålmodige, sa Foss Five og kommenterte ekstratida som har gått med til krav fra Porsgrunn. Kommunene og fylket må i samarbeid oppfylle tidsfristen Stortinget har satt for å få godkjent ny bypakke, byvekstavtale og komme med i Nasjonal Transportplan (NTP).

– Vi har høsten og vinteren til å fatte vedtak, sa skiensordføreren.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen skulle ha vært med på Bratsberg Brygge, men var sjuk. Leder i fylkets hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg, stilte på møtet.

– Fylket er glad for enigheten mellom Porsgrunn og Statens vegvesen om utredning av ny Rv36. Det er et viktig skritt. Før jul skal vi ha fastsatt planprogrammet, sa Høiberg.

Bompenger i mange år

Dette betyr at den nye riksvegen, hvor og hvordan den skal gå, blir enda mer konkret. Dersom prosjektet realiseres slik det ser ut foreløpig, betyr det minst 15 nye år med bompenger i Grenland. Et nøkkelspørsmål er hvor mye staten vil bidra med.

Høiberg sa også at Rv36 ikke er det eneste viktige i et bypakkesamarbeid i Grenland. Det viktigste er de som bor her og boforholdene innbyggerne opplever. Høiberg snakket om målrettet innsats for å komme inn i planer som utløser statlige midler til vei og infrastruktur. Neste NTP kommer i 2024, og Grenland ingen tid å miste.

– Kan ikke holde på sånn hver gang, sier Foss Five om Porsgrunns opptreden i saken.

– Høring er viktig

Dersom alle aktørene i bypakkesamarbeidet skulle ha gjort som Kåss og Porsgrunn, ville risikoen for sammenbrudd enten ha vært mye større, eller det hadde brutt sammen.

– Det er viktig at folk sier sin mening i høringen som legges ut nå, sier Kåss.

Høiberg forklarte at når planprogram for Rv36 er fastsatt, kan neste fase om bypakke og byvekstavtale starte med søknadsprosess, og alt henger sammen med «den store planen» som er NTP.

Kåss tror partene har spart tid på å rydde opp i soleklare problemer som ville ha kommet seinere i riksvegprosessen. Det eneste han tirsdag ville ta selvkritikk på er at Porsgrunn kommune kunne ha vært tydeligere overfor Statens vegvesen tidligere.

Foss Five mener at tross uenighet og mye støy, viser enigheten at ønsket om videre bypakkesamarbeid stikker dypt hos partene.

– Det trenger vi for å utvikle byene våre videre, sa skiensordføreren.