Pensjonistforening ble bønnhørt om benker

Pensjonistforeningen på Heistad har skrevet brev til kommunen der de ber pent om at det kommer fem nye benker på plass på Heistad denne våren. De er bønnhørt.