Køen i helse og omsorg har økt i sommer

NYTT MØTE: Kommunalsjef Aud Fleten skal orientere utvalg.

NYTT MØTE: Kommunalsjef Aud Fleten skal orientere utvalg.

Fagavdelingen rapporterer om økt venteliste på sykehjem og rehabilitering.

DEL

– Det har vært noe økning i antall personer som venter på rehabiliteringsplasser så langt i sommer. Det er også registrert en økning i antallet overliggerdøgn i juni og juli, skriver tjenestekontoret i en oppdatering til utvalg for helse og omsorg.

5. juli var det to personer som ventet på langtidsopphold på sykehjem.

– En bor hjemme med rullerende avlastning tre uker hjemme og tre uker på institusjon. Den andre har tilbud i bolig med heldøgns, stasjonær bemanning, blir det opplyst.

2. august var det fire personer som ventet på langtidsopphold. Det fortelles i saken at alle får kommunale tjenester mens de venter.

I juni og juli var det henholdsvis åtte og seks personer som ventet på korttidsopphold de har fått vedtak om at de skal få.

Tilsvarende var det i juli ti og åtte personer som ventet på rehabilitering.

– 2. august var det åtte personer med positivt vedtak om rehabiliteringsopphold i institusjon. Av disse ventet fem på vedlikeholdsopphold og tre på et kartleggingsopphold, skriver tjenestekontoret. Flere av dem som venter på ulike tilbud har ventet over 90 dager. Overliggerdøgn kom i sommer opp i 31.

Artikkeltags