Gå til sidens hovedinnhold

Sier ja til ny strand på Heistad

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen sier ja til at Heistad Brygge AS skal få lov til å rehabilitere sandstranda i Fjordgløttvegen 23.

I forbindelse med boligprosjektet Heistad Brygge er det søkt om tillatelse til fjerning av grovmasser og rehabilitering av sandstrand i Fjordgløttvegen 23. Tiltaket innebærer utfylling av 40 kubikk med sand over et areal i sjøen på 160 kvadratmeter. Før dette arbeidet starter skal det fjernes en del stein og grus.

Fylkesmannen mener det er en viss risiko for at dette kan medføre midlertidig oppvirvling og spredning av sedimenter på forurenset sjøbunn.

– Forurensningen kan være knyttet til at gravingen og utfyllingen medfører forstyrrelse av forurenset sjøbunn, men også oppvirvling av ren sjøbunn kan sees på som forurensning dersom det berører for eksempel viktige områder for fisk, skriver Fylkesmannen til Bergfald Miljørådgivere ved Kunnskapsverkstedet i Skien.

Men siden tiltaket er begrenset velger Fylkesmannen å se bort fra dette.

– Da tiltaket er begrenset er det Fylkesmannens vurdering at tiltaket ikke vil medføre vesentlig fare for forurensning. Det er derfor ikke behov for å regulere tiltaket i en tillatelse etter forurensningsloven.

– Fylkesmannen vil påpeke at vi kun har gjort en vurdering av om tiltaket skal behandles etter forurensningsregelverket. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å avklare eventuelle privatrettslige forhold og sørge for at tiltaket ikke kommer i strid med annen offentlig lovgivning for eksempel, naturmangfoldloven, havne- og farvannsloven og bygningslovgivningen.

Kommentarer til denne saken