Spesialkonsulent Petter Kjendalen i Porsgrunn kommune frykter at lokale puber og restauranter urettmessig skal bli satt i gapestokk og hengt ut som useriøse. Derfor vil han at samtlige søknader om fornyet skjenkebevilling skal skje bak lukkede dører i formannskapet. I sakspapirene ligger det blant annet opplysninger om at flere skjenkebedrifter har et anstrengt forhold til skattefogden. Norsk Presseforbund reagerer kraftig på forslaget, og betegner det som «håpløst».

– Det å skjenke øk og vin er et privilegium, ikke en menneskerett. De som søker om bevilling må regne med å bli gått etter i sømmene, sier organisasjonssekretær Arne Jensen i Norsk Presseforbund.