Henger allerede etter med nytt Franklintorg – nå kan prosjektet også bli enda dyrere

Behov for flomrør og nye klimakrav har forsinket arbeidet med å få Franklintorget-prosjektet ut på anbud. Kravene kan føre til at prosjektet blir dyrere enn forventet.