Det opplyser eiendomssjefen i Porsgrunn kommune, Ole Henrik Lia. Han forklarer at Hansen har fått tildelt plass på parkeringsplassen ved rådhuset på Øya i Brevik.

– Det er den store parkeringsplassen.

– Hun får benytte to parkeringsplasser her, sier Lia, som regner med at det vil være god nok plass til at Hansen kan sette opp riggen sin med bil og telt.

Det er kommunen som eier arealet. Søknaden ble ferdig behandlet før helga.

– Hvorfor ble ikke Hansen tilbudt denne plassen i første omgang?

– Det blir sagt at det er dårlig med parkering i Brevik. I den første runden har vi tenkt på dette som et rent parkeringsareal. Så har vi nå tatt en ny vurdering.

Det ble mye bråk forrige helg da folk oppdaget at Hansen var blitt nødt til å selge thaimaten sin under Breviksbrua, som følge av at hun ikke fikk lov til å stå på Fisketorget. Etter hva Lia forstår vil hun kunne selge mat på p-plassen ved rådhuset fra og med mandag 20. juni.

– Hun får tilgang på arealet fra og med dag. Det var som følge av festivalen som ble arrangert i Brevik i helga.

Kontrakten er sesongbasert og varer ut september.