Her kan det bli to butikker

VIL RIVE: Man vil rive gamle Sko-Myhra og bygge nytt.

VIL RIVE: Man vil rive gamle Sko-Myhra og bygge nytt.

Trolig vil det lages plass til to butikker i Storgata 165 i forbindelse med riving og gjenoppføring.

DEL

Det framkommer av et brev som Adapt Arkitekter har sendt Porsgrunn kommune. Bakgrunnen for brevet er at fylkeskommunen har påpekt at dagens knekk i nordlig hushjørne ikke er opprettholdt på nye tegninger. Disse er blitt laget i forbindelse med at tiltakshaver vil rive det brannskadde bolig- og næringsbygget.

– Storgata 165 har ikke hatt et knekt hjørne opprinnelig. Det går fram av vedlagte bilde fra cirka 1907 som viser huset som et reint bolighus med uthus mot syd. Huset hadde heller ikke arkene mot øst og vest i 2. etasje.

– Vi har ikke kunnskap om når det ble innredet butikk i 1. etasje, men vi er fortalt at det ble gjort store ombyggingsarbeider på 1960 tallet, skriver arkitekten i brevet til kommunen.

Videre påpeker han at i planene som nå er blitt fremmet, er det tatt høyde for to utleiearealer i første etasje, hvor inngangene er samlet på midten av bygget ut mot Storgata. Boligformålet i andre etasje skal videreføres.

– Av bildet framgår det også at inngangene både til boligdelen og uthuset lå omtrent på samme sted som vi nå har foreslått innganger. Siden det ikke lenger er inngang på hjørnet, mener vi det er historisk riktig å fjerne inntrekkingen og gi huset tilbake noe av sin opprinnelige form.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken