Her vil de bygge høyere, søker om ekstra etasje

Nybygg i næringsparken på Vestsida kan bli enda høyere, arkitekt mener de må opp til 16 meter.