Han fikk seg litt av en luftetur, en Herøya-mann som skulle til Porsgrunn for å kjøpe seg en sekk sement i går ved 14-tiden. Og noen sementsekk ble det ikke på ham i første omgang.

Skjebnen ville nemlig at han skulle møte en bil i krysset Stangsgate-Sverresgate i Porsgrunn, og det ganske ettertrykkelig. Bilen som ble kjørt av en dame, kom fra høyre og midt i krysset kjørte den inn i høyre side på Herøya-mannens bil – og det med en slik kraft at den ble slengt rundt, gjorde saltomortale i Sverresgate og la seg på siden på fortauet like ved EBBLs kontorer.