Vil undersøke omdømmet

ViG-leder Hanne Gro Haugland sier de søker om midler til å gjennomføre en omdømmeundersøkelse for Telemark og de forskjellige næringsregionene.

ViG-leder Hanne Gro Haugland sier de søker om midler til å gjennomføre en omdømmeundersøkelse for Telemark og de forskjellige næringsregionene.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Vekst i Grenland (ViG) og Herøya Industripark (HIP) planlegger en stor omdømmeundersøkelse.

DEL

Følg PD på Facebook

Undersøkelsen koster 750.000 kroner og ViG og HIP søker blant annet fylkeskommunen om støtte.

– Vi søker om midler til å gjennomføre en omdømmeundersøkelse for Telemark og de forskjellige næringsregionene – i et næringsperspektiv, opplyser de i søknaden.

De vil kartlegge hvilke målgrupper som kan tenke seg å flytte virksomheten sin til Telemark, hva som er avgjørende faktorer for å velge regionen, eventuelt hva som hindrer at de vil flytte til Telemark. Hver næringsregion skal undersøkes, deriblant Grenland som består av seks samarbeidende kommuner.

Målet er å trekke til seg nye virksomheter/næringer fra andre deler av landet og andre land, ikke bare intern flytting regionene imellom.

Undersøkelsen retter seg mot tre hovedmålgrupper utenfor fylket:

Næringsliv innenfor noen utvalgte bransjer (bioøkonomi, helse/bioteknologi, næringsmidler, datalagring/IKT, fornybar energi, forskning, tjenesteyting, materialteknologi, miljø- og energiteknologi, transport og logistikk, reiseliv, opplevelse- og besøksnæringer)

• Statlige/offentlige organ

• Investorer/finansieringsmiljøer.

Artikkeltags