Som Telemarks eldste musikkorps kan Herre Ungdomskorps i år feire 80-årsjubileum. Selve stiftelsesdatoen er borte etter så mange års forløp, men årstallet 1892 er korrekt nok. Som tilfellet dessverre er i riktig gamle foreninger, er også i Herre Ungdomskorps de første protokoller og notater borte.

Det var verkstedformann Davidsen som sammen med en del andre entusiaster i 1892 fikk gjort Bamble Aktie Cellulosefabrikk å interessert i musikklivet at bedriften bevilget penger nok til å stable på beina et helt korps.