Historisk dag på brannstasjonen: – Endelig er vi sammen

REPRESENTANTSKAPET: Stina Anlaug Sætre, Tor Peder Lohne, Morten Meen Gallefos, Ole Kåre Wagenius, Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal, Tom Rune Olsen, Geir Mjøen, Torstein Dahl og Trond Jarle Roaldstad er det nye representantskapet i Grenland brann og redning IKS.

REPRESENTANTSKAPET: Stina Anlaug Sætre, Tor Peder Lohne, Morten Meen Gallefos, Ole Kåre Wagenius, Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal, Tom Rune Olsen, Geir Mjøen, Torstein Dahl og Trond Jarle Roaldstad er det nye representantskapet i Grenland brann og redning IKS.

Onsdag var en historisk dag i Grenland. For første gang var representantskapet til det nye sammenslåtte brannvesenet samlet.

DEL

Representantskapet er det nye interkommunale selskapets øverste organ. Politikere fra Porsgrunn, Bamble og Drangedal kom sammen på brannstasjonen Porsgrunn for å konstituere seg i det første representantskapet for Grenland brann og redning IKS.

– Dette er en historisk dag. Endelig er vi sammen, sa tidligere varaordfører Janicke Andreassen før representantskapsmøtet starta.

Det var tre politisk valgte representanter fra hver av de tre eierkommunene som var på plass. Det var ingen protester på utspillet fra Andreassen.

Gjennomgang

Brannsjef Morten Meen Gallefos ledet dette første møtet. Han tok medlemmene med på en gjennomgang av stoda i det nye selskapet. Som PD har omtalt tidligere, så er det tilsatt varabrannsjef, avdelingsledere og spesialrådgiver. Her med en klar overvekt av kvinner. Ledergruppa har blitt effektuert.

Brannsjefen fortalte om arbeidet med å få på plass ny brannstasjon i Bamble, samtidig som brannstasjonene i Porsgrunn og Drangedal skal rustes opp. Jobben med ledelses- og organisasjonsutvikling er godt i gang, og en stor jobb med anskaffelser og samordning pågår for fullt. Masterplanen for gjennomføring av sammenslåingen av brannberedskapen i Porsgrunn, Bamble og Drangedal følges tilnærmet til punkt og prikke, ifølge brannsjefen.

Sparer millioner

Hovedårsaken til at brannberedskapen i de tre kommunene slås sammen er nye og strengere krav fra sentrale myndigheter. Det er også en helt klar økonomisk begrunnelse med i det store bildet. Ifølge alle rapporter og beregninger, så vil de tre eierkommunene spare millionbeløp på sammenslåingen. I møtet slo brannsjefen fast at de foreløpige beregningene viser at det vil være en total besparelse på 4,2 millioner å spare på drifta i løpet av 2 til 10 år.

Janicke leder

Representantene i møtet valgte Janicke Andreassen til leder.

– Det er veldig hyggelig å bli spurt om et slikt verv, og det er hyggelig å bli valgt. Dette er nybrottsarbeid, og det gjør det ekstra interessant å være med på. Det er godt å ha konstituert representantskapet i første møte, og vi har allerede et styre for selskapet på plass, sier hun.

Den nye styrelederen er advokat Siri K. Karlsen. Hun er utdannet jurist, politiadvokat og har erfaring fra boligbyggelaget. Tim Kronborg er nestleder i styret. I presentasjonen til valget av styre beskrives han som samfunnsutvikler med stort nettverk, og med god kjennskap til offentlig forvaltning. Marianne Hegna, Runar Rugtvedt og Helge Munkås Andersen er styremedlemmer.

Det er også tre vararepresentanter til styret, der første vara har møte-, tale- og forslagsrett i styremøtene. Monika Lønnebakke er første vara til styret i GBR IKS. Børre Holmberg er andre vara og Marit Bredesen er tredje vara til det nye styret.

– Vi ser fram til samarbeidet med det nye styret. Det blir interessant å jobbe med det nye interkommunale selskapet, sier Andreassen.


Artikkeltags